ufabet500 จะส่งหมายเลขบัญชีทาง SMS ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งมา ทางแชทจากเว็บไซต์ และทาง LINE ไอดี @ufa500 เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพ ทาง ufabet500 จะไม่แจ้งหมายเลขบัญชีใดๆ ให้กับลูกค้าทางการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าท่านใดที่ได้รับหมายเลขบัญชีจากการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ กรุณาติดต่อกับทาง ufabet500  ก่อนทำการโอนเงิน

ufabet500

LINE @ufa500